First Mover Group AS har den 6. september 2019 fullført en vellykket plassering av sitt første obligasjonslån på NOK 200m. Det var god interesse i markedet og obligasjonen ble plassert hos både private og institusjonelle investorer, og var vesentlig overtegnet. Med denne obligasjonen vil selskapet ha mulighet til å akselerere veksten og gjøre verdiøkende oppkjøp i det nordiske markedet. Provenyet fra obligasjonen vil bli brukt til å refinansiere ca. NOK 100m i gjeld, NOK 70m vil bli øremerket oppkjøp og det resterende beløpet vil bli brukt til generelle selskapsformål. Obligasjonen har en løpetid på 3 år, flytende kupong på 3mN + 6.0% og en ramme på opptil NOK 400m.

«Vi er veldig fornøyd med den positive mottakelsen i obligasjonsmarkedet og tilliten vi har fått fra obligasjonsinvestorer. Denne obligasjonene vil gjøre det mulig for First Mover Group å fortsette den lønnsomme veksten, og gi tilgang til kapital for å fortsette å konsolidere det nordiske markedet», sier Tore Martinsen, CEO i First Mover Group.