Relokator har hatt ansvaret med å flytte hele 10 leietakere inn til Media City Bergen.
Relokator har også hatt det fulle ansvaret med å etablere logistikkplan og koordinering av samtlige leietakere på vegne av Entra.
I tillegg har vår montasjeavdeling montert nye møbler for 6 forskjellige møbelleverandører til 6 av leietakerne.
Vi takker for tilliten.

Foto: Entra OPF Utvikling / MAD Arkitekter / Placebo Effects