– Vårt mål er å sikre at vi utvikler nye bærekraftige løsninger samtidig som vi reduserer vårt eget miljøavtrykk. Dette bidrar også til økt bevissthet rundt bærekraft og samfunnsansvar hos kunder og samarbeidspartnere, forteller Mari. – ReloGreen består av en gruppe dedikerte medarbeidere med forskjellige funksjoner i selskapet, som strekker seg langt for å lykkes, legger hun til.

Flytter 40 000 arbeidsplasser hvert år
Med sin unike posisjon i Norden har Relokator muligheten til å påvirke bedrifter som er i en flytteprosess, til å bidra ved å donere, selge eller gjenbruke kontormøbler. Vi ønsker å være en fremtidsrettet bedrift og arbeider derfor kontinuerlig med miljø og samfunnsansvar. Vi er blant annet Miljøtårnsertifisert, der medlemskapet gir Relokator gode forutsetninger for å bidra til FNs bærekraftsmål. Relokator har i tillegg medlemskap i Grønt Punkt Norge, som sørger for at emballasjen Relokator benytter, blir samlet inn og gjenvunnet. Alt av glass, plast, metall, kartong, drikkekartonger og bølgepapp skal gjenvinnes. – Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere kan vi gjøre en forskjell, sier Mari, som leder prosjektet med stor entusiasme.

«Relokator ønsker å være en fremtidsrettet bedrift og arbeider derfor kontinuerlig med miljø og samfunnsansvar»

FNs bærekraftsmål
Gjennom ReloGreen har vi satt oss noen ambisiøse mål for å bidra til FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

– ReloGreen er fortsatt i startfasen, men vi sikter høyt, og vi har igangsatt ulike aktiviteter og tiltak som helt klart vil føre til endringer internt i Relokator. Vi har forankret fem av FNs bærekraftsmål som vi ønsker å sette fokus på, forteller Mari stolt.

«Vi har satt oss noen ambisiøse mål for å bidra til FNs bærekraftsmål»

Relokator har valgt å fokusere på fem av FNs bærekraftsmål:
Mål 1: Utrydde fattigdom i hele verden [RF5] // Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst //
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon // Mål 13: Stoppe klimaendringene //
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

– Vi har valgt de fem bærekraftsmålene vi føler har nærhet til vårt arbeidsfelt og våre interesser. Noen av bærekraftsmålene ble stemt frem av Relokators ansatte, da det var viktig for oss å velge bærekraftsmål som våre ansatte kjenner og kan assosiere seg med. Vi jobber nå med en aktivitets- og tiltaksplan som setter fokus på ulike aktiviteter og tiltak for hvert av bærekraftsmålene, forteller hun. 

I 2019 valgte Relokator gjennom sitt årlige CSR-prosjekt å donere penger til Indias Barn. Gjennom dette prosjektet har Relokator bidratt til å opprette mottaksstasjoner for innsamling og gjenvinning av plast.

Et viktig bidrag
– Miljø og bærekraft er en stadig mer fremtredende tematikk og problematikk som angår alle. Vi anser det som svært viktig å bidra med det vi kan i en felles arbeidsplan for å redusere egen miljøpåvirkning, og ikke minst bidra til at våre kunder og samarbeidspartnere på enklest mulig måte kan redusere sin miljøpåvirkning. Vi ser at det oftere enn tidligere er viktig for kundene våre at vi har fokus på miljø og bærekraft. Dette er absolutt en utvikling som går i riktig retning – en utvikling vi ønsker å være med på, avslutter Mari.

 

Vil du vite mer om hvordan Relokator jobber med bærekraft? Ta kontakt med Mari.