Bedriftsflytting

En god flytteprosess sørger for minimaløkonomisk belastning på din bedrift. Minst mulig
“nedetid” for de ansatte som selger og produserer tjenester bør være styrende i prosessen.
Ved å la oss ta oss av styringen av prosjektet kan de ansatte fokusere på sine oppgaver, med minimal belastning. God planlegging sørger også for å redusere doble kostnader som for eksempel husleie

Flyttekalkulator