Nasjonalmuseets samlinger skal flytte fra dagens fem lokaler, til ett nytt bygg ved Rådhusplassen. Omtrent 5 000 kunstverk, gjenstander og modeller vil møte publikum i det nye museets rundt 90 utstillingsrom.

Flyttingen av Nasjonalmuseet vil gå over to faser. Fase 1 er beregnet til perioden våren 2020 til våren 2021, og vil berøre ca. 6000 objekter fra museets samlinger av eldre billedkunst, samtidskunst, arkitektur og design.

Fase 2 som opsjon ønsker Nasjonalmuseet at oppdraget skal omfatte flytting av museets resterende samling som skal overføres til magasinene i det nye bygget på Vestbanen. Omfanget er potensielt 75-80 000 gjenstander, herunder er en stor del verk av mindre omfang (kunst på papir).

Flere hundre transporter skal gjennomføres før samlingene er på plass i sine nye omgivelser.

Vi ser frem til oppdraget og gleder oss til samarbeidet!

LES OGSÅ: Relokator flytter Munchmuseet