Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg
Index form Norwegian

Samfunnsansvar og bærekraft i Relokator AS

ReloGreen er Relokators satsningsgruppe på bærekraft og samfunnsansvar. Prosjektgruppen er ansvarlig for å forankre målsetningene i ledelsen, implementere tiltakene i Relokators drift og sørge for at målene nås på en mest mulig hensiktsmessig måte. ReloGreen består av en gruppe dedikerte medlemmer som skal jobbe aktivt for å redusere både vårt eget og kunders miljøfotavtrykk. ReloGreen ledes av Mari Kulseth Røttervold. Mari jobber som Rådgiver i Relokator med bedrifter som skal flytte til nye lokaler. Dvs prosjektledelse, oppfølging av byggeprosjekter, utforming av lokalene og nødvendige anskaffelser.

Mair står sammen med den nye EL-Bilen til Relokator på Lysaker

Strategi og tilnærming

En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Både nasjonalt og internasjonalt stilles det tøffe klimakrav for å imøtekomme den stadig voksende klimakrisen, dette krever at konsernet setter seg ambisiøse mål.

Bærekraft og samfunnsansvar er en sentral del av Relokators virksomhet. Relokator arbeider kontinuerlig med å implementere bærekraft og samfunnsansvar i bedriftens virksomhet både internt og eksternt.

Relokator ønsker å redusere eget fotavtrykk og via egen virksomhet påvirke og bidra til at kunder og samarbeidspartnere øker bevisstheten på bærekraft og samfunnsansvar.
Hvert år flytter Relokator 40.000 arbeidsplasser. Det setter oss i en unik posisjon i Norden til å påvirke bedrifter i en relokasjonsprosess til å donere, selge og gjenbruke kontormøbler.

Relokator er miljøfyrtårn- og Grønt Punkt sertifisert.

Miljøfyrtårn:
Relokator ønsker å være en fremtidsrettet bedrift. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å ta miljø og samfunnsansvar ved å være Miljøfyrtårnsertifisert.
Medlemskapet i Miljøfyrtårn gir Relokator gode forutsetninger for å bidra til FNs bærekraftsmål.

Grønt Punkt Norge:
Relokator er Grønt punkt sertifisert. Grønt Punkt er et non-Profit selskap som sørger for finansiering av returordringene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Medlemskapet i Grønt Punkt Norge sørger for at emballasje som Relokator benytter blir samlet inn og gjenvunnet.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.
Relokator er stolte over å ta del i arbeidet og være en del av en global organisasjon som setter fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Vi i Relokator har satt oss noen ambisiøse mål for å bidra til FNs bærekraftsmål via ReloGreen

Relokator har valgt å fokusere på 5 av FNs bærekraftsmål.