Det er satt en prosjektgruppe som fortløpende vurderer informasjonen som kommer fra helsemyndighetene og iverksetter tiltak i organisasjonen for å forebygge smittespredning og sikre leveranse av alle våre tjenester.

Per 12.03.20 er det ingen registrerte tilfeller av smitte blant ansatte i First Mover Group konsernet og alle selskaper i gruppen opprettholder normal drift. Relokator kan gjennomføre alle oppdrag basert på egen kapasitet og uten bruk av underleverandører.

First Mover Group er et konsernselskap som leverer økonomi- og administrasjonstjenester til datterselskapene
Relokator AS, Relokator Montasje AS, Realia AS, Relokator Söders Statsbud AB og Bemann AS.

Innførte tiltak

 • Informasjon om håndhygiene distribuert til alle ansatte og oppslag i våre lokaler
 • God tilgjengelighet på hånddesinfeksjon
 • Økt frekvens av renhold ved alle våre lokasjoner med spesielt fokus på berøringsflater
 • Hjemmekontor for alle stillinger hvor det er praktisk gjennomførbart
 • Jobbreiser utsettes
 • Redusert bruk av pauserom
 • Operative mannskaper settes opp i team og fordeles på en måte som minimerer risikoen for smittespredning eller karantenetiltak
 • Alle flyttemøter gjennomføres på Teams eller Skype
 • Alle medarbeidere som skal flytte informeres digitalt
 • Alle oppdrag utføres dersom mulig med redusert hastighet for å muliggjøre mindre team til utførelse
 • Alle medarbeidere skal holde minimum 1 meter avstand til annet personell
 • Alle kjøretøy og alt personell er utstyrt med Antibac eller tilsvarende
 • Vi desinfiserer utstyr, lokaler og gods etter avtale

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi håndterer covid-19.