Skip to the content

Kontorflytting

Prosjektrådgivning

Våre rådgivere hjelper dere med å styre relokaliseringsprosessen, samtidig som de har kontroll på alle detaljene.

Vi oppretter egne styringsdokumenter som tilpasses prosjektets størrelse og omfang, som blant annet baserer seg på;

  • Prosjekt- og fremdriftsplaner
  • Organisering og rollefordeling
  • Informasjonsflyt
  • Budsjettoppfølging
  • Møter og referater

Prosjektplanen er Relokator sin kontinuerlig samlede erfaring av relokaliseringsprosesser. Vår erfaring i oppbyggingen av denne gjør kundens prosjektarbeid raskere og riktigere med tanke på de beslutninger den skal ta.  

Prosjektplanen kan lages i MS Project, Excel eller i Projectplace. Alt etter hva kunden ønsker.