Skip to the content

Relokator

Om Relokator

Relokator ble etablert i 2006 og selskapet er i dag den største aktøren innen prosjektrådgivning i forbindelse med relokaliseringsprosesser, kontorflytting  og montasje
Vi har kontorer i Oslo, Stavanger,  Bergen, og Trondheim og er landsdekkende operativt.

Vi kan flytte din bedrift fra A - B. Vi er drillet på dette, og får dere trygt på plass i nye lokaler.

Men vi kan også flytte din bedrift fra A - Å. Vi kan tilby så mye mer utover den fysiske flyttingen, og våre dyktige rådgivere sørger for at relokaliseringen går smidig for seg.

En god og erfaren rådgiver vil kunne spare dere for mye arbeid, tids- og ressursbruk med rett planlegging. Videre vil de kunne finne flere gode besparelsesmuligheter ovenfor tilstøtende leverandører og prosjekter, og bidra til at avtale- og leveransebetingelser blir satt korrekt i henhold til de overordnede prosjekt- og fremdriftsplanene, og således også unngå flere merkostnader som gjerne oppstår i etterkant.